MSUES

Szkolenia w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

Oferowane szkolenia mają charakter uniwersalny i znajdują zastosowanie na wielu stanowiskach, które nie muszą być bezpośrednio związane z tematyką szkolenia. Proponowane szkolenia służą uzyskaniu umiejętności i kompetencji, a także umożliwiają potwierdzenie ich poprzez przystąpienie do uznawanych w Europie i na świecie egzaminów (egzaminy Microsoft i Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy - ECDL). Szkolenie fotograficzne prowadzi do uzyskania kwalifikacji wpisanej do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Oznaczenie projektów unijnych znak Funduszy Europejskich, flaga Polski oraz flaga UE

Proponowane szkolenia

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, szkolenia odbywają się w formie zdalnej. Uczestnictwo w egzaminie może wymagać obecności w siedzibie komisji egzaminacyjnej.

Uruchomienie poszczególnych szkoleń będzie zależne od zebrania grupy.

Informacji o terminach szkoleń udziela Beata Filipiak beata@szkolagorska.eu

regulamin projektu
formularz zgłoszeniowy