MSUES

MSUES w Szkole Górskiej

Oznaczenie projektów unijnych znak Funduszy Europejskich, flaga Polski oraz flaga UE

W Małopolsce stworzono system zapewnienia jakości kształcenia, w ramach którego instytucje szkoleniowe mogą uzyskać znak jakości Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).

Znak jakości MSUES, potwierdza, że wszystkie szkolenia spełniają wysokie wymagania jakościowe:

Znak jakości MSUES, przyznawany po pozytywnym przejściu weryfikacji, jest potwierdzeniem, że szkolenia i doradztwo realizowane przez firmę są na odpowiednim poziomie, firma jest dobrze zarządzana, a jakość dostarczanych usług jest sprawdzana i monitorowana. Znak ten daje również potwierdzenie wymagań jakościowych stawianych usługom szkoleniowym i doradczym w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Znak jakości można było zdobyć od 2013 roku. Certyfikacja towarzyszyła wówczas testowi podmiotowych systemów finansowania szkoleń w Małopolsce. 147 przyznanych na 3 lata Znaków Jakości zostało uznanych w Bazie Usług Rozwojowych, która jest częścią obecnie funkcjonującego systemu obejmującego również bony szkoleniowe i rozwojowe. Szkoła Górska była 14 firmą w Polsce, które przyznano ten znak jakości. Utrzymała go do dzisiaj, po pomyślnej recertyfikacji w 2017 r, w której otrzymała ocenę "ponad standard".