MSUES

Kompetencje społeczne
szkolenie

Kompetencje dla wszystkich
Szkolenie rozwijające kompetencje niezbędne w każdej pracy

Oznaczenie projektów unijnych znak Funduszy Europejskich, flaga Polski oraz flaga UE

Kompetencje społeczne decydują o tym jak funkcjonujemy w pracy i w życiu prywatnym - jak rozmawiamy, negocjujemy, przekazujemy informacje. Nasze kompetencje społeczne wpływają na nasze zarobki (lepiej negocjujemy, lepiej umiemy się przedstawić, potrafimy przekonać pracodawcę do naszej kandydatury, a już w pracy - do naszych pomysłów).

Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO) wymienia piętnaście kompetencji w katalogu Interakcje społeczne. Są to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Interakcje społeczne

regulamin projektu
formularz zgłoszeniowy