MSUES

Harmonogram

realizacji zadań merytorycznych w projektach
„POWER kariery 1” i „POWER kariery 2”

Oznaczenie projektów unijnych znak Funduszy Europejskich, flaga Polski oraz flaga UE

Na skróty - przejdź do projektu

Nazwa beneficjenta: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Adres: Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna
Osoba do kontatku ze strony Beneficjenta: Teresa Przybylska (+48 601 230 460)

POWER kariery 1

nr umowy POWR.01.02.01-13-0012/19-00

Wrzesień 2019

1
Forma wsparcia: szkolenie: kurs instruktora sportu o specjalności trener personalny
Okres realizacji szkolenia: 2 - 27.09.2019
Godziny realizacji wsparcia: 10.00 - 17.00
Liczba osób: 3
Instytucja szkoleniowa: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce szkolenia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, 34-733 Mszana Górna, Łętowe 277
Uwagi (dni, w których odbywa się staż): 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27

POWER kariery 2

nr umowy POWR.01.02.01-12-0012/19-00

Wrzesień 2019

1
Forma wsparcia: staż: pracownik pomocniczo-gospodarczy
Okres realizacji szkolenia: 2.09.2019 - 31.01.2020
Godziny realizacji wsparcia: 07.30 - 15.30
Liczba osób: 1
Instytucja szkoleniowa: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce szkolenia: Punkt Przedszkolny "Bajkowe Przedszkole", 34-733 Mszana Górna, Łętowe 238
Uwagi (dni, w których odbywa się staż): 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30

Sierpień 2019

1
Forma wsparcia: szkolenie: kurs operatora koparko ładowarki (wszystkie) klasa III
Okres realizacji szkolenia: 29.07 - 31.08.2019
Godziny realizacji wsparcia: 8.00 - 14.45
Liczba osób: 4
Instytucja szkoleniowa: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce szkolenia: ZTSH TISBUD – Centrum Szkoleń Operatorów i Spawaczy, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 35
Uwagi (dni, w których odbywają się zajęcia): 1, 2, 5, 6, 7 8, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 31
2
Forma wsparcia: szkolenie: kurs operatora koparki jednonaczyniowej do 25 ton klasa III
Okres realizacji szkolenia: 22.08.2018 - 31.08.2019
Godziny realizacji wsparcia: 8.00 - 14.45
Liczba osób: 3
Instytucja szkoleniowa: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce szkolenia: ZTSH TISBUD – Centrum Szkoleń Operatorów i Spawaczy, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 35
Uwagi (dni, w których odbywają się zajęcia): 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31

Lipiec 2019

1
Forma wsparcia: szkolenie: kurs operatora koparko ładowarki (wszystkie) klasa III
Okres realizacji szkolenia: 4 - 27.07.2019
Godziny realizacji wsparcia: 8.00 - 14.45
Liczba osób: 5
Instytucja szkoleniowa: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce szkolenia: ZTSH TISBUD – Centrum Szkoleń Operatorów i Spawaczy, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 35
Uwagi (dni, w których odbywają się zajęcia): 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27
2
Forma wsparcia: szkolenie: kurs operatora koparko ładowarki (wszystkie) klasa III
Okres realizacji szkolenia: 29.07 - 31.08.2019
Godziny realizacji wsparcia: 8.00 - 14.45
Liczba osób: 4
Instytucja szkoleniowa: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce szkolenia: ZTSH TISBUD – Centrum Szkoleń Operatorów i Spawaczy, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 35
Uwagi (dni, w których odbywają się zajęcia): 29, 30, 31