MSUES

Harmonogram

realizacji zadań merytorycznych w projektach
„POWER kariery 1” i „POWER kariery 2”

Oznaczenie projektów unijnych znak Funduszy Europejskich, flaga Polski oraz flaga UE

Na skróty - przejdź do projektu

Nazwa beneficjenta: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Adres: Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna
Osoba do kontatku ze strony Beneficjenta: Teresa Przybylska (+48 601 230 460)

POWER kariery 1

nr umowy POWR.01.02.01-13-0012/19-00

Grudzień 2019

1
Forma wsparcia: szkolenie - kurs instruktora sportu w zakresie części ogólnej
Okres realizacji: 9-17.12.2019
Godziny realizacji: 10.00-17.00
Dni, w których odbywają się zajęcia: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17
Liczba osób:
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sali szkoleniowej w Mszanie Górnej pod nr. 77
2
Forma wsparcia: doradztwo zawodowe - spotkania indywidualne
Okres realizacji: 9-22.12.2019
Godziny realizacji: 14.00-16.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 11, 18
Liczba osób:
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sal spotkań indywidualnych w Mszanie Górnej pod nr. 77
3
Forma wsparcia: pośrednictwo pracy - spotkania indywidualne
Okres realizacji: 9-22.12.2019
Godziny realizacji: 10.00-12.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 11, 18
Liczba osób:
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sal spotkań indywidualnych w Mszanie Górnej pod nr. 77
4
Forma wsparcia: trener zatrudnienia wspieranego - spotkania indywidualne
Okres realizacji: 9-22.12.2019
Godziny realizacji: 17.00-18.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 18
Liczba osób:
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sal spotkań indywidualnych w Mszanie Górnej pod nr. 77

Listopad 2019

1
Forma wsparcia: szkolenie - kurs instruktora sportu o specjalności trener personalny
Okres realizacji: 4-29.11.2019
Godziny realizacji: 10.00-17.00
Dni, w których odbywają się zajęcia: 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28
Liczba osób: 1
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sali szkoleniowej w Mszanie Górnej, sali gimnastycznej w Łętowem, siłowni w Mszanie Dolnej oraz Term Szaflary
2
Forma wsparcia: szkolenie - kurs instruktora sportu w zakresie części ogólnej
Okres realizacji: 4-13.11.2019
Godziny realizacji: 10.00-17.00
Dni, w których odbywają się zajęcia: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13
Liczba osób: 2
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sali szkoleniowej w Mszanie Górnej
3
Forma wsparcia: doradztwo zawodowe - spotkania indywidualne
Okres realizacji: 4-30.11.2019
Godziny realizacji: 14.00-16.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 6, 13, 20
Liczba osób: 1
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sal spotkań indywidualnych w Mszanie Górnej pod nr. 77
4
Forma wsparcia: pośrednictwo pracy - spotkania indywidualne
Okres realizacji: 4-30.11.2019
Godziny realizacji: 10.00-17.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 6, 13, 20
Liczba osób: 5
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sal spotkań indywidualnych w Mszanie Górnej pod nr. 77
5
Forma wsparcia: trener zatrudnienia wspieranego - spotkania indywidualne
Okres realizacji: 4-30.11.2019
Godziny realizacji: 14.00-17.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 5, 13
Liczba osób: 1
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sal spotkań indywidualnych w Mszanie Górnej pod nr. 77

Październik 2019

1
Forma wsparcia: pośrednictwo pracy - spotkania indywidualne
Okres realizacji: 1.10.2019-31.10.2019
Godziny realizacji: 10.00-17.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 2, 9, 16, 23, 30
Liczba osób: 5
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sal spotkań indywidualnych w Mszanie Górnej pod nr. 77
2
Forma wsparcia: szkolenie - kurs instruktora sportu o specjalności trener personalny
Okres realizacji: 14.10.2019-31.10.2019
Godziny realizacji: 10.00-17.00
Dni, w których odbywają się zajęcia: 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31
Liczba osób: 3
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sali szkoleniowej w Mszanie Górnej, sali gimnastycznej w Łętowem, siłowni w Mszanie Dolnej oraz Term Szaflary
3
Forma wsparcia: doradztwo zawodowe - spotkania indywidualne
Okres realizacji: 1.10.2019-31.10.2019
Godziny realizacji: 14.00-16.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 11, 12, 16, 23, 30
Liczba osób: 3
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sal spotkań indywidualnych w Mszanie Górnej pod nr. 77
4
Forma wsparcia: trener zatrudnienia wspieranego - spotkania indywidualne
Okres realizacji: 1.10.2019-31.10.2019
Godziny realizacji: 14.00-17.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 2, 9, 16, 23, 30
Liczba osób: 2
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sal spotkań indywidualnych w Mszanie Górnej pod nr. 77

Wrzesień 2019

1
Forma wsparcia: szkolenie - kurs instruktora sportu o specjalności trener personalny
Okres realizacji: 2-27.09.2019
Godziny realizacji: 10.00-17.00
Dni, w których odbywają się zajęcia: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27
Liczba osób: 4
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sali szkoleniowej w Mszanie Górnej, sali gimnastycznej w Łętowem, siłowni w Mszanie Dolnej oraz Term Szaflary

POWER kariery 2

nr umowy POWR.01.02.01-12-0012/19-00

Grudzień 2019

1
Forma wsparcia: staż - pracownik pomocniczo-gospodarczy
Okres realizacji: 2.09.2019-31.01.2020
Godziny realizacji: 07.30-15.30
Dni, w których odbywa się staż: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 30, 31
Liczba osób: 1
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: Punkt Przedszkolny "Bajkowe Przedszkole", Mszana Górna, Łętowe 238
2
Forma wsparcia: staż - pracownik gospodarczy
Okres realizacji: 13.09.2019-12.02.2020
Godziny realizacji: 8.00-16.00
Dni, w których odbywa się staż: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 30, 31
Liczba osób: 1
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Mszana Górna, Łętowe 277
3
Forma wsparcia: staż - fizjoterapeuta
Okres realizacji: 2.12.2019-28.02.2020
Godziny realizacji: 8.00-16.00
Dni, w których odbywa się staż: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 30, 31
Liczba osób: 1
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: Centrum Medycyny Rodzinnej Gnojnik I, Gnojnik 222
4
Forma wsparcia: staż - stylistka paznokci
Okres realizacji: 2.12.2019-29.02.2020
Godziny realizacji: 09.00-17.00
Dni, w których odbywa się staż: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 30, 31
Liczba osób: 1
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: Salon Kosmetyczny Piu Bella, Mszana Dolna, ul. Starowiejska 73
5
Forma wsparcia: szkolenie - kurs instruktora sportu w zakresie części ogólnej
Okres realizacji: 9-17.12.2019
Godziny realizacji: 10.00-17.00
Dni, w których odbywają się zajęcia: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17
Liczba osób:
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sali szkoleniowej w Mszanie Górnej
6
Forma wsparcia: doradztwo zawodowe - spotkania indywidualne
Okres realizacji: 9-22.12.2019
Godziny realizacji: 16.00-18.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 11, 18
Liczba osób:
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sal spotkań indywidualnych w Mszanie Górnej pod nr. 77
7
Forma wsparcia: pośrednictwo pracy - spotkania indywidualne
Okres realizacji: 9-22.12.2019
Godziny realizacji: 14.00-16.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 11, 18
Liczba osób:
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sal spotkań indywidualnych w Mszanie Górnej pod nr. 77
8
Forma wsparcia: trener zatrudnienia wspieranego - spotkania indywidualne
Okres realizacji: 9-22.12.2019
Godziny realizacji: 14.00-17.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 18
Liczba osób:
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sal spotkań indywidualnych w Mszanie Górnej pod nr. 77

Listopad 2019

1
Forma wsparcia: staż - pracownik pomocniczo-gospodarczy
Okres realizacji: 2.09.2019-31.01.2020
Godziny realizacji: 07.30-15.30
Dni, w których odbywa się staż: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
Liczba osób: 1
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: Punkt Przedszkolny "Bajkowe Przedszkole", Mszana Górna, Łętowe 238
2
Forma wsparcia: staż - pracownik gospodarczy
Okres realizacji: 13.09.2019-12.02.2020
Godziny realizacji: 8.00-16.00
Dni, w których odbywa się staż: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29
Liczba osób: 1
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Mszana Górna, Łętowe 277
3
Forma wsparcia: bon szkoleniowy - prawo jazdy kat. C
Okres realizacji: 8.10.2019-7.11.2019
Godziny realizacji: 7.00-11.00 wg harmonogramu szczegółowego
Dni, w których odbywa się szkolenie: 4, 5, 7
Liczba osób: 1
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: Ośrodek Szkolenia Kierowców Kowal Jan, Wiśniowa 262
4
Forma wsparcia: szkolenie - kurs instruktora sportu o specjalności trener personalny
Okres realizacji: 4-29.11.2019
Godziny realizacji: 10.00-17.00
Dni, w których odbywają się zajęcia: 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28
Liczba osób: 1
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sali szkoleniowej w Mszanie Górnej, sali gimnastycznej w Łętowem, siłowni w Mszanie Dolnej oraz Term Szaflary
5
Forma wsparcia: szkolenie - kurs instruktora sportu w zakresie części ogólnej
Okres realizacji: 4-13.11.2019
Godziny realizacji: 10.00-17.00
Dni, w których odbywają się zajęcia: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13
Liczba osób: 2
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sali szkoleniowej w Mszanie Górnej
6
Forma wsparcia: doradztwo zawodowe - spotkania indywidualne
Okres realizacji: 4-30.11.2019
Godziny realizacji: 14.00-17.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 6, 13, 20, 28
Liczba osób: 1
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sal spotkań indywidualnych w Mszanie Górnej pod nr. 77
7
Forma wsparcia: pośrednictwo pracy - spotkania indywidualne
Okres realizacji: 4-30.11.2019
Godziny realizacji: 10.00-17.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 6, 13, 20, 28
Liczba osób: 11
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sal spotkań indywidualnych w Mszanie Górnej pod nr. 77
8
Forma wsparcia: trener zatrudnienia wspieranego - spotkania indywidualne
Okres realizacji: 4-30.11.2019
Godziny realizacji: 14.00-17.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 5, 13
Liczba osób: 4
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sal spotkań indywidualnych w Mszanie Górnej pod nr. 77

Październik 2019

1
Forma wsparcia: staż - pracownik pomocniczo-gospodarczy
Okres realizacji: 2.09.2019-31.01.2020
Godziny realizacji: 07.30-15.30
Dni, w których odbywa się staż: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31
Liczba osób: 1
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: Punkt Przedszkolny "Bajkowe Przedszkole", Mszana Górna, Łętowe 238
2
Forma wsparcia: staż - pracownik gospodarczy
Okres realizacji: 13.09.2019-12.02.2020
Godziny realizacji: 8.00-16.00
Dni, w których odbywa się staż: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31
Liczba osób: 1
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Mszana Górna, Łętowe 277
3
Forma wsparcia: bon szkoleniowy - prawo jazdy kat. C
Okres realizacji: 8.10.2019-7.11.2019
Godziny realizacji: 7.00-20.00 wg harmonogramu szczegółowego
Dni, w których odbywa się szkolenie: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 29
Liczba osób: 1
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: Ośrodek Szkolenia Kierowców Kowal Jan, Wiśniowa 262
4
Forma wsparcia: doradztwo zawodowe - spotkania indywidualne
Okres realizacji: 1.10.2019-31.10.2019
Godziny realizacji: 14.00-16.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 2, 9, 11, 16, 23, 30
Liczba osób: 4
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sal spotkań indywidualnych w Mszanie Górnej pod nr. 77
5
Forma wsparcia: pośrednictwo pracy - spotkania indywidualne
Okres realizacji: 1.10.2019-31.10.2019
Godziny realizacji: 10.00-17.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 2, 9, 16, 23, 30
Liczba osób: 10
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sal spotkań indywidualnych w Mszanie Górnej pod nr. 77
6
Forma wsparcia: trener zatrudnienia wspieranego - spotkania indywidualne
Okres realizacji: 1.10.2019-31.10.2019
Godziny realizacji: 14.00-17.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 2, 9, 16, 23, 30
Liczba osób: 6
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sal spotkań indywidualnych w Mszanie Górnej pod nr. 77
7
Forma wsparcia: szkolenie - kurs instruktora sportu o specjalności trener personalny
Okres realizacji: 14.10.2019-31.10.2019
Godziny realizacji: 10.00-17.00
Dni, w których odbywają się spotkania: 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31
Liczba osób: 1
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: na terenie sali szkoleniowej w Mszanie Górnej, sali gimnastycznej w Łętowem, siłowni w Mszanie Dolnej oraz Term Szaflary

Wrzesień 2019

1
Forma wsparcia: staż - pracownik pomocniczo-gospodarczy
Okres realizacji: 2.09.2019-31.01.2020
Godziny realizacji: 07.30-15.30
Dni, w których odbywa się staż: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
Liczba osób: 1
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: Punkt Przedszkolny "Bajkowe Przedszkole", Mszana Górna, Łętowe 238
2
Forma wsparcia: szkolenie - kurs operatora koparki jednonaczyniowej do 25 ton klasa III
Okres realizacji: 12.09.2019-28.09.2019
Godziny realizacji: 8.00-14.45
Dni, w których odbywają się zajęcia: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Liczba osób: 5
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: ZTSH TISBUD – Centrum Szkoleń Operatorów i Spawaczy, Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 35
3
Forma wsparcia: staż - pracownik gospodarczy
Okres realizacji: 13.09.2019-12.02.2020
Godziny realizacji: 8.00-16.00
Dni, w których odbywa się staż: 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30
Liczba osób: 1
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Mszana Górna, Łętowe 277

Sierpień 2019

1
Forma wsparcia: szkolenie - kurs operatora koparko ładowarki (wszystkie) klasa III
Okres realizacji: 29.07-31.08.2019
Godziny realizacji: 8.00-14.45
Dni, w których odbywają się zajęcia: 1, 2, 5, 6, 7 8, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 31
Liczba osób: 4
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: ZTSH TISBUD – Centrum Szkoleń Operatorów i Spawaczy, Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 35
2
Forma wsparcia: szkolenie - kurs operatora koparki jednonaczyniowej do 25 ton klasa III
Okres realizacji: 22.08.2018-31.08.2019
Godziny realizacji: 8.00-14.45
Dni, w których odbywają się zajęcia: 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31
Liczba osób: 3
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: ZTSH TISBUD – Centrum Szkoleń Operatorów i Spawaczy, Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 35

Lipiec 2019

1
Forma wsparcia: szkolenie - kurs operatora koparko ładowarki (wszystkie) klasa III
Okres realizacji: 4-27.07.2019
Godziny realizacji: 8.00-14.45
Dni, w których odbywają się zajęcia: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Liczba osób: 5
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: ZTSH TISBUD – Centrum Szkoleń Operatorów i Spawaczy, Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 35
2
Forma wsparcia: szkolenie - kurs operatora koparko ładowarki (wszystkie) klasa III
Okres realizacji: 29.07-31.08.2019
Godziny realizacji: 8.00-14.45
Dni, w których odbywają się zajęcia: 29, 30, 31
Liczba osób: 4
Organizator wsparcia: Szkoła Górska - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Łętowe 277
Miejsce: ZTSH TISBUD – Centrum Szkoleń Operatorów i Spawaczy, Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 35