MSUES

Informacja o dostępności
biura projektu

Informacja o spełnieniu standardów dostępności architektonicznej biura projektu

Oznaczenie projektów unijnych znak Funduszy Europejskich, flaga Polski oraz flaga UE

Biuro projektu mieści sią w budynku spełniającym standard dostępności architektonicznej z uwzględnieniem różnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

regulamin projektu
formularz zgłoszeniowy