MSUES

Gminy zakwalifikowane do kategorii 3 DEGURBA

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-010/18

Oznaczenie projektów unijnych znak Funduszy Europejskich, flaga Polski oraz flaga UE

Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie) poza ZIT