MSUES

POWER kariery

Bezpłatne szkolenia, atrakcyjne staże, pośrednictwo pracy

Unia Europejska

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bierne zawodowo w wieku 15-29 lat z całej Małopolski

Okres realizacji: od 17-06-2019 do 16-06-2021

Oznaczenie projektów unijnych znak Funduszy Europejskich, flaga Polski oraz flaga UE

POWER kariery 1 - dofinansowanie projektu z UE: 795 086,96 zł

POWER kariery 2 - dofinansowanie projektu z UE: 795 086,96 zł

Numer i nazwa działania oraz poddziałania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy; 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestnicy otrzymują bezpłatnie

Dla kogo?

Skorzystać ze wsparcia mogą byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile będą wpisywać się w grupy docelowe projektu.

Punkty premiujące - rekrutacja trwa od 17.06.2019 do 30.12.2020, punkty premiujące otrzymują

Rekrutacja prowadzona będzie cyklicznie, raz w miesiącu, w okresie 17.06.2019 - 30.12.2020

regulamin projektu
formularz zgłoszeniowy

Kontakt | Biuro projektu

Biuro Projektu zlokalizowane jest na terenie Szkoły Górskiej
pod adresem: Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00,
bądź po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
kontakt telefoniczny: +48 18 33 15 316, +48 601 230 460, +48 788 792 587

Projekt realizuje SZKOŁA GÓRSKA - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
NIP: 9451545580
REGON: 122668864
Adres siedziby: Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna
Email: szkola@szkolagorska.eu

POWER kariery 1

POWR.01.02.01-12-001319-00

53 osoby do 29 roku życia z Małopolski Wschodniej:

POWER kariery 2

POWR.01.02.01-12-001219-00

53 osoby do 29 roku życia z Małopolski Zachodniej

Zadania projektu

1. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego z nich oraz określeniem luk w zakresie kompetencji społecznych i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Każdy uczestnik projektu otrzyma średnio 4 h (60 minut każda) wsparcia, uzależnionego od indywidualnych potrzeb

2. Pośrednictwo pracy, o charakterze ciągłym, towarzyszące każdej formie aktywizacji uczestnika projektu, połączone z monitorowaniem aktywności w poszukiwaniu pracy - kojarzenie kandydatów do pracy z potencjalnymi pracodawcami w ścisłym powiązaniu z wynikami macierzy kompetencji. Ponadto: stworzenie bazy ofert pracy, przedstawienie wysokiej jakości ofert zatrudnienia (min. 3 oferty / uczestnika projektu). Średnio 10 godzin dla każdego uczestnika projektu.

3. Zindywidualizowana oferta form wsparcia dopasowanych do zapisów Indywidualnego Planu Działania i dostosowanych do aktualnego zapotrzebowania na małopolskim rynku pracy, m.in.:

Ponadto każdy UP, w tym szczególnie osoby z niepełnosprawnościami, otrzyma zindywidualizowane materiały (w tym spełniające wymogi odpowiednio do niepełnosprawności).

Młodym rodzicom zostanie zapewniona opieka nad dziećmi do lat 7.